TýTý 2012 Herní řád

V letošním roce probíhá již 22. ročník populární ankety Týdeníku Televize a TV Maxu TýTý, jejímž vyhlašovatelem je vydavatelství BAUER MEDIA v.o.s., společnost se sídlem Praha 5, Moulíkova 1b, PSČ 150 00, IČ 49709968, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 9752. Vyhlašovatel má oprávnění určovat způsob hlasování a zasahovat do dramaturgie televizního přenosu.

  • TýTý 2012 letos vysílá v přímém přenosu Česká televize 27. 4. 2013 z Divadla na Vinohradech v Praze.
  • Mediálním partnerem ankety TýTý 2012 je Aukro.cz.
  • Ankety TýTý 2012 se zúčastní tyto televizní stanice: Čeká televize, TV Nova, Prima Family a TV Barrandov.

1) TýTý 2012 = Hlasování ve 2 kolech

V 1. kole (nominačním), které probíhá od 4. 3. 2013 do 31. 3. 2013, nominují hlasující na základě propozic uvedených v tisku, a to pomocí SMS (do 31. 3. do 24.00) ve tvaru: TT mezera ČÍSLO KATEGORIE mezera JMÉNO mezera PŘÍJMENÍ nebo NÁZEV POŘADU (např. TT 1 Jan Novak), kdy počet SMS z jednoho čísla je omezen na 30, a na kuponech nalepených na korespondenčních lístcích (nejzazší je razítko z 29. 3.), které jsou uveřejněny v 8 časopisech vydavatelství BAUER MEDIA v.o.s. Jedná se o Týdeník Televize, TV Max, TV Revue, TV Plus, Claudia, Chvilka pro tebe, Tina, Žena a život.

Internetové hlasování bude probíhat na adrese www.tyty.cz. Hlasování bude omezeno na e-mailovou adresu. Z jedné e-mailové adresy bude možné hlasovat pouze jednou. Tato adresa musí být funkční, jedině tak bude možné hlasy započítat. Hlasující přes internet budou zařazeni do slosování o věcné ceny pouze ve druhém kole, vyjma automobilu. Tímto hlasováním hlasující zároveň vyjadřuje souhlas s pravidly ankety, a s tímto herním řádem a přistupuje k nim. Hlasováním z e-mailové zprávy hlasující dává souhlas s použitím jeho osobních údajů za účelem identifikace hlasujícího, jeho zapojení do soutěže a případného předání výhry. Pro tyto hlasující dále platí z hlediska ochrany jejich osobních údajů přiměřeně čl. 3 tohoto Herního plánu. Hlasující v anketě TýTý dále vyhadřují souhlas s využitím svých osobních údajů pro marketingové potřeby Bauer Media a s jejich předáním partnerům ankety TýTý.

Dle vlastního uvážení mohou v této hlasovací fázi jednotlivé televize vybízet své diváky k posílání nominací pro své pořady či tváře formou SMS ve tvaru... (viz bod 2 Názvy a čísla kategorií...) na telefonním čísle 906 15 09. Při výzvě k SMS hlasování je třeba uvést tyto údaje:
Cena SMS je 9 Kč vč. DPH. BAUER MEDIA v.o.s., Moulíkova 1b, 150 00 Praha 5. Kontakt: sms@bauermedia.cz nebo infolinka: +420 257 32 32 51, www.platmobilem.cz
Tuto výzvu pro SMS hlasování je možné doplnit ještě informací: "Více na www.tyty.cz" nebo "Více v Týdeníku Televize a v TV Maxu".
Sečtením všech hlasů (ze SMS, z korespondenčních lístků a z webů) se určí pět nejoblíbenějších z každé kategorie, pro které se hlasuje ještě jednou v dubnu.

V dubnu 2013 začíná tzv. 2. kolo, finálové, které probíhá od 15. 4. 00.00 hod. do 26. 4. 24.00 hod. Hlasuje se formou SMS na telefonním čísle 906 15 09. Při výzvě k SMS hlasování je třeba uvést tyto údaje:
Cena SMS je 9 Kč vč. DPH. BAUER MEDIA v.o.s., Moulíkova 1b, 150 00 Praha 5. Kontakt: sms@bauermedia.cz nebo infolinka: +420 257 32 32 51, www.platmobilem.cz
Tuto výzvu pro SMS hlasování je možné doplnit ještě informací: "Více na www.tyty.cz" nebo "Více v Týdeníku Televize a v TV Maxu".
V této fázi se hlasuje pouze pro 5 nominovaných v každé kategorii, kteří v prvním kole dostali nejvíce hlasů. Počet SMS z jednoho telefonního čísla je omezen na 30 a z jedné e-mailové adresy je možné poslat na web pouze 1 hlas.

Diváci všech televizí uvidí u medailonků nominovaných vždy konkrétní tvar SMS
a k hlasování pro své nominované využije Česká televize služeb poskytovatele ATS s.r.o. a ostatní televize mohou využít telefonní číslo 906 15 09 (poskytovatel Bauer Media v.o.s.).
Hlasy z 1., nominačního, a 2., finálového, kola hlasování se nominovaným nesčítají!

2) Názvy a čísla kategorií a tvary SMS pro nominační fázi

Telefonní číslo: 906 15 09

Název kategorie Tvar SMS
1. Osobnost televizního zpravodajství TT 1 MEZERA jméno
2. Osobnost televizní publicistiky TT 2 MEZERA jméno
3. Osobnost televizní zábavy TT 3 MEZERA jméno
4. Sportovní moderátor TT 4 MEZERA jméno
5. Herec TT 5 MEZERA jméno
6. Herečka TT 6 MEZERA jméno
7. Zpěvák TT 7 MEZERA jméno
8. Zpěvačka TT 8 MEZERA jméno
9. Pořad roku TT 9 MEZERA název pořadu
10. Seriál roku TT 10 MEZERA název seriálu

Cena SMS je 9 Kč vč. DPH. V jedné SMS může být uvedena pouze 1 osobnost nebo 1 pořad. Počet SMS z jednoho čísla je omezen na 30. Poskytovatelem služby je společnost BAUER MEDIA v.o.s., se sídlem Moulíkova 1b, 150 00 Praha 5. Kontakt: sms@bauermedia.cz nebo infolinka: +420 257 32 32 51. www.platmobilem.cz

3) Hlasování pomocí korespondenčních lístků

Vyplněný hlasovací kupon se nalepí na korespondenční lístek a zašle na adresu: Information Group CZ, Anketa TýTý, Domažlická 3, 130 90 Praha 3. Čtenář uvede své jméno, adresu a telefonní číslo.

Čtyři z hlasujících čtenářů, kteří se zúčastní hlasování v termínu od 4. 3. do 31. 3., resp. 29. 3. 2012 (platí pro korespondenční lístky), mají možnost vyhrát jednu ze zajímavých cen, stejně jako ti, kteří v tomto termínu hlasují formou SMS. Vyplněním hlasovacího kuponu hlasující zároveň vyjadřuje souhlas s pravidly ankety a s tímto Herním řádem a přistupuje k nim. Odesláním hlasovacího kuponu dává hlasující souhlas s použitím svých osobních údajů za účelem identifikace hlasujícího, jeho zapojení do soutěže a případného předání výhry. Hlasující v anketě TýTý dále vyjadřuje svůj souhlas s využitím svých osobních údajů pro marketingové potřeby Bauer Media a s jejich předáním partnerům ankety TýTý. Svou účastí v anketě hlasující potvrzuje, že je seznámen se svými právy plynoucími mu ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Hlasující poskytl souhlas se zpracováním svých osobních údajů dobrovolně a může jej kdykoliv odvolat, a to písemně dopisem adresovaným do sídla vyhlašovatele. Hlasující, který neuvede požadované údaje, nebo vezme souhlas s jejich zpracováním zpět, nebude zařazen do slosování o ceny. Jestliže hlasující, který byl vylosován jako výherce některé z cen, odejme souhlas se zpracováním svých osobních údajů předtím, než dojde k fyzickému předání výhry, ztrácí tím na výhru nárok. Účastí v anketě dává dále hlasující souhlas s tím, aby v případě, že ve slosování vyhraje některou z cen, bylo v souvislosti s jeho výhrou v soutěži pro hlasující v anketě TýTý zveřejněno jeho jméno a bezplatně užity jeho fotografie či audiovizuální záznam s jeho osobou, hlas, písmo a případně další podobné osobnostní atributy. Hlasující, který se stane výhercem některé z cen, je povinen udělit souhlas podle předchozí věty písemně, jinak nárok na výhru ztrácí.

4) Dvorana slávy

Osobnost do Dvorany slávy nominují zástupci Bauer Media v.o.s. a zástupci z každé televizní stanice.

Toto ocenění by mělo být jakýmsi "poděkováním" za celoživotní práci v oblasti televizní tvorby. Může se jednat o osobnost na veřejnosti populární, ale kandidátem může být i osoba, jejíž tvář není mediálně známá. Dvorana slávy se uděluje žijícím osobnostem.

5) Objev roku

Kandidáta do kategorie Objev roku nominují pouze zástupci televizních stanic podle tohoto pravidla:

Specifikace pro kategorii OBJEV ROKU

Každá z televizí může jmenovat pouze jedinou osobnost - jedno jméno.

Měla by to být osobnost, která v roce 2012 POPRVÉ! vstoupila na televizní obrazovku, nebo taková, která v roce 2012 výrazně zaujala v oblasti televizní tvorby.

Výjimku lze učinit pouze v případě, že by se zcela nově objevily v jediném projektu dvě osobnosti a jejich televizní projev navzájem souvisel. Zde máme na mysli například moderátorské dvojice. V takovém případě by objevem roku byla celá tato dvojice.

O vítězi kategorie Objev roku rozhodnou diváci hlasováním formou SMS v průběhu přímého přenosu finálového večera dne 27. 4. 2013 na ČT1.

6) Absolutní vítěz

Kategorie Absolutní vítěz:
Je to ten, který získá v průběhu hlasování ve 2. kole, tzv. finálovém, nejvíce hlasů, a to sečtením hlasů z tisku, webů i z televizí.

7) Slavnostní finálový večer

Slavnostní večer TýTý 2012 vysílá Česká televize 27. dubna 2013 z Divadla na Vinohradech. Během finálového večera se diváci dozvědí, kdo zvítězil v každé z deseti kategorií, kdo se stal absolutním vítězem, kdo Objevem roku (o tom rozhodne SMS hlasování během přímého přenosu. Počet SMS z jednoho telefonního čísla je omezen na 30!!!) a kdo vstoupil do Dvorany slávy, o čemž rozhodla odborná porota.

Mediální servis: StarWorks, p. Michal Mazač: tel: 602 308 310, mazac@starworks.cz




TV Max č. 9

TV Max č. 9

Číslo vydání: 9
Vyšlo: pondělí 15. 4. jen za 15,90 Kč
Více o TV Max č. 9
Předplatné časopisu
Inzerce v časopisu

TV Revue č. 8

TV Revue č. 8

Číslo vydání: 8
Vyšlo: pondělí 8. 4. jen za 13,90 Kč
Více o TV Revue č. 8
Předplatné časopisu
Inzerce v časopisu

TV Plus 14 č. 8

TV Plus 14 č. 8

Číslo vydání: 8
Vyšlo: pondělí 8. 4. jen za 9,90 Kč
Více o TV Plus 14 č. 8
Předplatné časopisu
Inzerce v časopisu