TýTý 2010 Herní řád

V letošním roce probíhá již 20. ročník populární ankety Týdeníku Televize TýTý, jejímž vyhlašovatelem je vydavatelství BAUER MEDIA v.o.s., společnost se sídlem Praha 5, Viktora Huga 6, PSČ: 150 00, IČ: 49709968, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 9752. Vyhlašovatel má oprávnění určovat způsob hlasování a zasahovat do dramaturgie televizního přenosu.

 • TýTý 2010 letos vysílá v přímém přenosu Česká televize 2. 4. 2011 z Divadla na Vinohradech v Praze.
 • Mediálním partnerem ankety TýTý 2010 je společnost Miton.
 • Ankety TýTý 2010 se zúčastní tyto televizní stanice: Čeká televize, TV Nova, Prima TV a TV Barrandov
 • 1) TýTý 2010 = Hlasování ve 2 kolech

  V 1. kole (nominačním), které probíhá od 7. 2. do 6. 3. 2011, se nominuje v tisku pomocí SMS (do 6. 3. do 24.00) ve tvaru: TT mezera ČÍSLO KATEGORIE mezera JMÉNO mezera PŘÍJMENÍ nebo NÁZEV POŘADU (např. TT 1 Jan Novak), kdy počet SMS z jednoho čísla je omezen na 30, a na kuponech nalepených na korespondenčních lístcích (nejzazší je razítko ze dne 4. 3. 2011) které jsou uveřejněny v 8 časopisech vydavatelství BAUER MEDIA v.o.s. Jedná se o Týdeník Televize, TV Revue, TV Plus, TV Max, Claudia, Chvilka pro tebe, Tina, Žena a život.

  Internetové hlasování bude probíhat na adrese www.tyty.cz. Hlasování bude omezeno na e-mailovou adresu. Z jedné e-mailové adresy bude možné hlasovat pouze jednou. Tato adresa musí být funkční, jedině tak bude možné hlasy započítat. Hlasující přes internet nebudou zařazeni do slosování o věcné ceny v žádném z kol.

  Dle vlastního uvážení mohou v této hlasovací fázi jednotlivé televize vybízet své diváky k posílání nominací pro své pořady či své tváře formou SMS ve tvaru... (viz bod 2 Názvy a čísla kategorií...) na telefonním čísle 906 15 09. Při výzvě na SMS hlasování je třeba uvést tyto údaje:
  Cena SMS je 9 Kč vč. DPH. BAUER MEDIA v.o.s., Viktora Huga 6, 150 00 Praha 5. Kontakt: sms@bauermedia.cz nebo infolinka: +420 257 32 32 51.
  Česká televize využije služeb poskytovatele Erika a. s.

  Tuto výzvu pro SMS hlasování je možné doplnit ještě informací: "Více na www.tyty.cz" nebo "Více v Týdeníku Televize." Sečtením všech hlasů (ze SMS, z korespondenčních lístků a z webů) se určí pět nejoblíbenějších z každé kategorie, pro které se hlasuje ještě jednou od poloviny března.

  V březnu 2011 začíná tzv. 2. kolo finálové, které probíhá od 21. 3. 00.00 hod do 1. 4. 24.00 hod. Hlasuje se formou SMS na telefonním čísle 906 15 09. Při výzvě na SMS hlasování je třeba uvést tyto údaje:
  Cena SMS je 9 Kč vč. DPH. BAUER MEDIA v.o.s., Viktora Huga 6, 150 00 Praha 5. Kontakt: sms@bauermedia.cz nebo infolinka: +420 257 32 32 51.

  Tuto výzvu pro SMS hlasování je možné doplnit ještě informací: "Více na www.tyty.cz" nebo "Více v Týdeníku Televize."

  V této fázi se hlasuje pouze pro 5 nominovaných v každé kategorii, kteří v prvním kole dostali nejvíce hlasů. Počet SMS z jednoho telefonního čísla je omezen na 30 a z jedné emailové adresy je možno poslat na web pouze 1 hlas.

  Diváci všech televizí uvidí u medailonků nominovaných vždy konkrétní tvar SMS a k hlasování využije Česká televize služeb poskytovatele Erika a. s. a ostatní televize mohou využít telefonní číslo 906 15 09 (poskytovatel Bauer Media v.o.s.). Hlasy z 1. nominačního a 2. finálového kola hlasování se nominovaným nesčítají!

  2) Názvy a čísla kategorií a tvary SMS pro nominační fázi

  Telefonní číslo: 906 15 09

  Název kategorie Tvar SMS
  1. Osobnost televizního zpravodajství TT 1 MEZERA jméno
  2. Osobnost televizní publicistiky TT 2 MEZERA jméno
  3. Osobnost televizní zábavy TT 3 MEZERA jméno
  4. Herec TT 4 MEZERA jméno
  5. Herečka TT 5 MEZERA jméno
  6. Zpěvák TT 6 MEZERA jméno
  7. Zpěvačka TT 7 MEZERA jméno
  8. Pořad roku TT 8 MEZERA název pořadu
  9. Seriál roku TT 9 MEZERA název seriálu

  Cena SMS je 9 Kč vč. DPH. Do jedné SMS se vybere pouze 1 osobnost nebo 1 pořad. Počet SMS z jednoho čísla je omezen na 30. Poskytovatelem služby je společnost BAUER MEDIA v.o.s., se sídlem Viktora Huga 6, 150 00 Praha 5. Kontakt: sms@bauermedia.cz nebo infolinka: +420 257 32 32 51.

  3) Hlasování pomocí korespondenčních lístků

  Vyplněný hlasovací kupon se nalepí na korespondenční lístek a zašle na adresu: Schober Group CZ, Anketa TýTý, Domažlická 3, 130 90 Praha 3. Čtenář uvede své jméno, adresu a telefonní číslo.

  Čtyři z hlasujících čtenářů, kteří se zúčastní hlasování v termínu od 7. 2. do 6. 3. resp. 4. 3. 2011 (platí pro korespondenční lístky) mají možnost vyhrát jednu ze zajímavých cen. Vyplněním hlasovacího kuponu hlasující zároveň vyjadřuje souhlas s pravidly ankety a s tímto herním řádem a přistupuje k nim. Odesláním hlasovacího kuponu hlasující dává svůj souhlas s použitím jeho osobních údajů za účelem identifikace hlasujícího, jeho zapojení do soutěže a případné předání výhry. Svou účastí v anketě hlasující potvrzuje, že je seznámen se svými právy plynoucími mu ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Hlasující poskytl svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů dobrovolně a může jej kdykoliv odvolat, a to písemně dopisem adresovaným do sídla vyhlašovatele. Hlasující, který neuvede požadované údaje, nebo vezme souhlas s jejich zpracováním zpět, nebude zařazen do slosování o ceny. Jestliže hlasující, který byl vylosován jako výherce některé z cen, odejme souhlas se zpracováním svých osobních údajů předtím, než dojde k fyzickému předání výhry, ztrácí tím na výhru nárok. Účastí v anketě dává dále hlasující souhlas s tím, aby v případě, že ve slosování vyhraje některou z cen, bylo v souvislosti s jeho výhrou v soutěži pro hlasující v anketě TýTý zveřejněno jeho jméno a bezplatně užity jeho fotografie či audiovizuální záznam s jeho osobou, hlas, písmo a případně další podobné osobnostní atributy. Hlasující, který se stane výhercem některé z cen, je povinen udělit souhlas podle předchozí věty písemně, jinak nárok na výhru ztrácí.

  Vyhlašovatel soutěže nebude zpracovávat osobní údaje hlasujících v anketě (ani osob hlasujících prostřednictvím SMS) ani je nebude využívat pro své marketingové aktivity. Poskytnuté údaje budou vyhlašovateli sloužit toliko pro identifikaci výherců slosování o ceny.

  4) Dvorana slávy

  Osobnost do Dvorany slávy nominují zástupci Týdeníku Televize, TV Revue, TV Plus a TV Max a zástupci z každé televizní stanice. Toto ocenění by mělo být jakýmsi "poděkováním" za celoživotní práci v oblasti televizní tvorby. Může se jednat o osobnost na veřejnosti populární, ale kandidátem může být i osoba, jejíž tvář není mediálně známá.

  5) Objev roku

  Kandidáta do kategorie Objev roku nominují pouze zástupci televizních stanic podle tohoto pravidla:

  Specifikace pro kategorii OBJEV ROKU

  Každá z televizí může jmenovat pouze jedinou osobnost - jedno jméno. Měla by to být osobnost, která v roce 2010 POPRVÉ! vstoupila na televizní obrazovku nebo taková, která v roce 2010 výrazně zaujala v oblasti televizní tvorby. Výjimku lze učinit pouze v případě, že by se zcela nově objevily v jediném projektu dvě osobnosti a jejich televizní projev navzájem souvisel. Zde máme na mysli například moderátorské dvojice. V takovém případě by objevem roku byla celá tato dvojice. O vítězi kategorie Objev roku rozhodnou diváci hlasováním formou SMS v průběhu přímého přenosu finálového večera dne 2. 4. 2011 na ČT 1.

  6) Absolutní vítěz

  Kategorie Absolutní vítěz:
  Je to ten, který získá v průběhu hlasování ve 2. kole, tzv. finálovém, nejvíce hlasů, a to sečtením hlasů z tisku, webů i z televizí.

  7) Slavnostní finálový večer

  Slavnostní večer TýTý 2010 vysílá Česká televize 2. dubna 2011 z Divadla na Vinohradech. Během finálového večera se diváci dozví, kdo zvítězil v každé z devíti kategorií, kdo se stane absolutním vítězem, kdo Objevem roku (O tom rozhodne SMS hlasování v rámci přímého přenosu. Počet SMS z jednoho telefonního čísla je omezen na 30!!!.) a kdo vstoupí do Dvorany slávy, o čemž rozhodla odborná porota.
  Týdeník Televize č. 17

  Týdeník Televize č. 17

  Rozhovor

  Moderátor pořadu Hyde Park Civilizace Daniel Stach je přírodní úkaz – taková koncentrace pozitivní energie se jen tak nevidí.

  Číslo vydání: 17
  Vyšlo: úterý 17. 4. jen za 22 Kč
  Více o Týdeník Televize č. 17
  Předplatné časopisu
  Inzerce v časopisu

  TV Max č. 9

  TV Max č. 9

  Okouzlující v každém věku

  Herecká superstar Diane Keaton dokazuje, že dobré herečky nemají „datum spotřeby“ a že i ve zralém věku mohou předvést velké věci.

  Číslo vydání: 9
  Vyšlo: pondělí 16. 4. jen za 15,90 Kč
  Více o TV Max č. 9
  Předplatné časopisu
  Inzerce v časopisu

  TV Revue č. 8

  TV Revue č. 8

  Rozhovor

  I když to sám neřekne, LIBOR BOUČEK je v současnosti českou televizní moderátorskou jedničkou. Nedávno se na obrazovky vrátil s pořadem Máme rádi Česko a svoji práci popisuje hlavně jako skvělou zábavu.

  Číslo vydání: 8
  Vyšlo: pondělí 9. 4. jen za 13,90 Kč
  Více o TV Revue č. 8
  Předplatné časopisu
  Inzerce v časopisu

  TV Plus 14 č. 8

  TV Plus 14 č. 8

  Metanol

  Dvoudílný film o skutečném případu, který spojil kriminalisty, novináře, soudce i politiky v boji proti smrtícímu alkoholu.

  Číslo vydání: 8
  Vyšlo: pondělí 9. 4. jen za 9,90 Kč
  Více o TV Plus 14 č. 8
  Předplatné časopisu
  Inzerce v časopisu