Pevnosti: Stříbrná hora

Obrázek není k dispozici


dokument, 2010, skryté titulky

ST 20. 2. - 3:45 Moje pořady
Pevnosti: Stříbrná hora - Dokument (2010). Skvosty pevnostního stavitelství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Provází P. Jeništa.

Režie: P. Jurda

Stříbrnohorskou pevnost dal vybudovat pruský král Fridrich, aby zabezpečil část Slezska, kterou se mu podařilo ukořistit ve válce o rakouské dědictví. Jedinými obléhateli této fortifikace se však paradoxně nestali vojáci Marie Terezie a jejích následovníků na habsburském trůnu, ale spojenci napoleonské armády na začátku 19. století. Jádrem a dominantou pevnosti je mohutný donjon, který se v případě potřeby měl stát posledním útočištěm obránců.
TV Max č. 9

TV Max č. 9

Číslo vydání: 9
Vyšlo: pondělí 15. 4. jen za 15,90 Kč
Více o TV Max č. 9
Předplatné časopisu
Inzerce v časopisu

TV Revue č. 8

TV Revue č. 8

Číslo vydání: 8
Vyšlo: pondělí 8. 4. jen za 13,90 Kč
Více o TV Revue č. 8
Předplatné časopisu
Inzerce v časopisu

TV Plus 14 č. 8

TV Plus 14 č. 8

Číslo vydání: 8
Vyšlo: pondělí 8. 4. jen za 9,90 Kč
Více o TV Plus 14 č. 8
Předplatné časopisu
Inzerce v časopisu