August Karl Joseph Corda

Obrázek není k dispozici


dokument, 2010, skryté titulky

SO 23. 2. - 5:15 Moje pořady
August Karl Joseph Corda - Dokument (2010). Cyklus portrétů významných osobností, jejichž jména jsou zlatým písmem napsána pod okny Národního muzea v Praze.

Režie: M. Petřík

Byl kustodem Vlasteneckého muzea v Praze, paleontologem a mykologem. Studoval i trilobity a podle něho byly pojmenovány výtrusorodé rostliny permu – Cordaites. Jeho největšími díly však nejsou atlasy hub určených ke sběru nebo těch, kterým je třeba se vyhnout, nýbrž jsou to pojednání o drobných mikroskopických houbách. Corda proslul nejen v oblasti přírodovědy, ale i mikroskopie a současně také jako neobyčejně zručný ilustrátor. V roce 1848 dostal nabídku knížete Colloredo-Mansfelda, aby na jeho náklady podnikl přírodovědeckou výpravu do Severní Ameriky. Odplul z Brémského přístavu do New Orleánsu, cílem byl stát Texas. Dopisy, které přišly do Prahy, svědčily o téměř osmiměsíční bohaté sběratelské činnosti pro Vlastenecké muzeum. V roce 1849 se Corda se svými sbírkami vracel na lodi Victoria, ta však nikdy do Evropy nedoplula a zmizela beze stopy kdesi uprostřed oceánu...
TV Max č. 9

TV Max č. 9

Číslo vydání: 9
Vyšlo: pondělí 15. 4. jen za 15,90 Kč
Více o TV Max č. 9
Předplatné časopisu
Inzerce v časopisu

TV Revue č. 8

TV Revue č. 8

Číslo vydání: 8
Vyšlo: pondělí 8. 4. jen za 13,90 Kč
Více o TV Revue č. 8
Předplatné časopisu
Inzerce v časopisu

TV Plus 14 č. 8

TV Plus 14 č. 8

Číslo vydání: 8
Vyšlo: pondělí 8. 4. jen za 9,90 Kč
Více o TV Plus 14 č. 8
Předplatné časopisu
Inzerce v časopisu